Σημαντική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με την διαδικασία απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1478/2022 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2022 Αθήνα, 22-08-2022  Αριθ. Πρωτ.: 2092 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Αρχή») συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιασκέψεως, την Τετάρτη…