Μεταφράσεις

Προσφέρουμε επίσημες μεταφράσεις, αποδεκτές σε κάθε δημόσια υπηρεσία.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσημες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, ισότιμες με τις μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν ξενόγλωσσα έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα, έγγραφα στην ελληνική γλώσσα που πρέπει να μεταφραστούν επίσημα σε κάποια άλλη γλώσσα.

Μέσω των συνεργατών του, το γραφείο μας μπορεί να παρέχει επικυρωμένες μεταφράσεις σε κάθε δυνατό συνδυασμό γλωσσών. 

Διαθέτουμε ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και μπορούμε να παρέχουμε μεταφράσεις στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές!

Πέραν της μετάφρασης, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία αίτησης και λήψης “επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης” (Apostille), για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί στην Κρήτη ή στην Αττική. Η σφραγίδα “Apostille” είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (πατήστε εδώ για να δείτε κατάλογο των χωρών αυτών). Σχετικά με τη διαδικασία της επισημείωσης (Apostille) μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ. 

Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση , από τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές, των εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε προσφορά

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να σας δώσουμε προσφορά για την μετάφρασή σας.