Οικογενειακό Δίκαιο

Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα αντιμετωπίσουν με εχεμύθεια και διακριτικότητα την υπόθεσή σας, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος

Με τον όρο “Οικογενειακό Δίκαιο” περιγράφεται ο κλάδος εκείνος του Αστικού Δικαίου, ο οποίος αφορά τις σχέσεις που γεννώνται και διαπλάθονται στα πλαίσια της οικογένειας. Πρόκειται δηλαδή ιδιαίτερα για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και μεταξύ γονέων και τέκνων. Στην έννοια του Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνονται θεσμοί όπως ο γάμος, το διαζύγιο, η επιμέλεια των τέκνων και η γονική μέριμνα, η διατροφή των μελών της οικογένειας, η επιτροπεία και η δικαστική συμπαράσταση.

Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να σας βοηθήσει κατ’ αρχάς συμβουλευτικά, σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο για την δική σας περίπτωση. Σε δεύτερο επίπεδο, το γραφείο μας μπορεί να σας παράσχει υποστήριξη ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων, αλλά και στο στάδιο της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Ενδεικτικά, το δικηγόρικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με ζητήματα γάμου, διαζυγίου (συναινετικού ή κατ’ αντιδικία), επιμέλειας των τέκνων, διατροφής συζύγων και τέκνων, διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων, υιοθεσίας ανηλίκων και ενηλίκων, δικαστικής συμπαράστασης κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.