Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα αντιμετωπίσουν με εχεμύθεια και διακριτικότητα την υπόθεσή σας, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος

Ως Εκκλησιαστικό Δίκαιο ορίζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθ­μίζουν τις έννομες σχέσεις της Εκκλησίας. Αντικείμενο εξετάσεως του Εκκλησιαστικού Δικαίου συνιστά παραδοσιακώς το πλέγμα εκεί­νο συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων που αναφέρονται στη θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από δύο τμήματα, την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος και τις Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου στις περιοχές των λεγόμενων «Νέων Χωρών», που εξακολουθούν να υπά­γονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν δοθεί όμως επιτροπικώς για διοίκηση στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Στην Ελλάδα υφίστανται όμως και έτερες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες, όπως η ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, η αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και η Δωδεκάνησος, η οποία και μετά την ενσωμάτωση της στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάγεται εκκλησιαστικώς στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει εξειδίκευση και πείρα στον χειρισμό θεμάτων που άπτονται του Εκκλησιαστικού Δικαίου, και σε συνεργασία με τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς του αντικειμένου, μπορούμε να παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα  θρησκευτικού ποινικού δικαίου, εκκλησιαστικών δικαστηρίων, θέματα κληρονομικής διαδοχής μοναχών, θέματα καταστατικής οργάνωσης και λειτουργίας ιερών μονών και ησυχαστηρίων, καθώς και σε θέματα διαχείρισης εκκλησιαστικής/μοναστηριακής περιουσίας.
Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη έτερων θρησκευμάτων, την διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ευκτήριου οίκου, καθώς και υποθέσεις παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.