Διοικητικό Δίκαιο

Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα εξετάσουν την υπόθεσή σας και θα σας προτείνουν τις κατάλληλες κινήσεις.

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του δημοσίου δικαίου. Αποτελείται από το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το σύστημα κανόνων με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις τόσο μεταξύ των φορέων της δημόσιας εξουσίας όσο και οι σχέσεις μεταξύ του φορέα της δημόσιας εξουσίας (του Κράτους ή του νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου) και των ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).


Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων αρχών, καθώς και στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, δύναται να σας συμβουλεύσει σχετικά με την υπόθεσή σας, να συντάξει και καταθέσει εξώδικες αιτήσεις, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές ή μη προσφυγές, καθώς και αιτήσεις ακύρωσης ή προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.