Αστικό Δίκαιο

Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα εξετάσουν την υπόθεσή σας και θα σας προτείνουν τις κατάλληλες κινήσεις.

Το αστικό δίκαιο περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται μέσα σε ένα κράτος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από αυτές.

Το γραφείο μας δύναται να σας εκπροσωπήσει σε υποθέσεις ολόκληρου του φάσματος του αστικού δικαίου. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναλάβουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Εμπράγματο δίκαιο, δηλαδή θέματα που αφορούν την κυριότητα, την νομή και την κατοχή επί ακινήτων. Επίσης, ζητήματα που αφορούν μεταβιβάσεις και έλεγχο τίτλων ακινήτων, υποθήκες και προσημειώσεις, προστασία νομής και κυριότητας.
  • Κληρονομικό δίκαιο, δηλαδή ζητήματα που αφορούν την μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μετά τον θάνατο, καθώς και προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση  της περιουσίας του κληρονομούμενου στους διαδόχους του αλλά και από τις σχέσεις των κληρονόμων μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την σύνταξη διαθηκών, ενώ αναλαμβάνουμε την διαδικασία αποποίησης, όταν το παθητικό της κληρονομίας υπερβαίνει το ενεργητικό.
  • Ενοχικό δίκαιο, δηλαδή των υποχρεώσεων που έχει ένα άτομο έναντι άλλου προς παροχή. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται οι διαφορές από αγοραπωλησίες, οι αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις, η αστική ευθύνη από αυτοκίνητα, οι αποζημιώσεις και η προστασία του καταναλωτή.
  • Οικογενειακό δίκαιο, δηλαδή τις διαφορές που πηγάζουν από τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.