Προσλήψεις

Διαθέτουμε μακρά εμπειρία στις διαγωνιστικές διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου ή επί συμβάσει προσωπικού.

Η σύνταξη των αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποτελούν συχνά λαβύρινθο για τους υποψηφίους, εγκυμονώντας τον κίνδυνο απόρριψής τους λόγω τυπικών σφαλμάτων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συμπλήρωση των αιτήσεών σας, την έγκυρη επικύρωση και μετάφραση των  δικαιολογητικών και πτυχίων σας, καθώς και τη συμπλήρωση κάθε απαραίτητου εντύπου.Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνταξης και κατάθεσης ἐνστασης κατά των πινάκων αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αλλά και την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.