Έλεγχος τίτλων ακινήτων

Διασφαλίστε ότι η επένδυση των χρημάτων σας δεν βασίζεται σε σαθρά θεμέλια.

Ένα από τα σημαντικότερα στάδια, πριν την αγορά ενός ακινήτου, είναι ο έλεγχος τίτλων που διενεργεί ο δικηγόρος, προκειμένου, αφενός να διακριβωθεί ότι ο πωλητής είναι πράγματι ο μόνος κύριος του υπό εξέταση ακινήτου, και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται νομικά βάρη επί του ακινήτου (π.χ. προσημειώσεις, υποθήκες ή ακόμη και κατασχέσεις).

Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι το ακίνητο βαρύνεται με υποθήκες ή και με κατασχέσεις, δίχως τούτες να απεικονίζονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Είτε τούτο οφείλεται σε δόλο, είτε σε αμέλεια του πωλητή, θα πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήμερος, προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.

Τα προβλήματα και τους κινδύνους που προαναφέραμε θα λύσει το Εθνικό Κτηματολόγιο, όταν λειτουργήσει πλήρως και τυχόν δικαιώματα τρίτων στο ακίνητο, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα δημόσια βιβλία, υποπέσουν σε παραγραφή. Όμως η στιγμή αυτή βρίσκεται στο απώτερο μέλλον, μετά από μία εικοσαετία περίπου.

Προσοχή: Η δήλωση ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, ακόμη και η εμφάνισή του σε κτηματολογική εγγραφή, δεν αποτελεί απόδειξη ότι δεν υφίστανται δικαιώματα τρίτων επ’ αυτού. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να διενεργείται έλεγχος τίτλων από δικηγόρο πριν από οποιαδήποτε αγοραπωλησία. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται δύο φορές. Την μία φορά ο έλεγχος είναι ενδελεχής και αναλυτικός και πραγματοποιείται προτού ο πελάτης καταβάλει προκαταβολή ή άλλως δεσμευτεί έναντι του πωλητή. Την δεύτερη φορά, ο έλεγχος γίνεται συνοπτικά για τυχόν μεταγενέστερες, δόλιες μεταγραφές που τυχόν έγιναν την τελευταία στιγμή πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με πολιτικό μηχανικό και συμβολαιογράφο, μπορεί να ελέγξει οποιοδήποτε ακίνητο σάς ενδιαφέρει και να σας συντάξει γραπτή γνωμοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να εξετάσουμε τις περιστάσεις της υπόθεσής σας και τις νομικές δυνατότητες που αρμόζουν σε αυτήν.