Αρχική σελίδα
Βιογραφικό
Τομείς Δραστηριότητας
Μεταφράσεις
Διαγωνισμοί - Προσλήψεις
Επικοινωνία
English
Δικηγορικο Γραφειο Ανδρουλακακη
Αβερωφ 23, Ηρακλειο Κρητης, τηλ. 2810-342430
Τομείς Δραστηριότητας

  

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς του δικαίου:


Αστικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες στον ευρύτερο τομέα του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά, θέματα που αφορούν αγοραπωλησίες, έλεγχο τίτλων ακινήτων, υποθήκες και προσημειώσεις, προστασία νομής και κυριότητας, δωρεές, θέματα κληρονομικού δικαίου, αστική ευθύνη από αυτοκίνητα, αποζημιώσεις, προστασία καταναλωτή, μισθώσεις οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, θέματα οικογενειακού δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο 

Η εμπειρία μας στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου - διοικητικού δικαίου περιλαμβάνει την ανάληψη υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης, προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, καθώς και δικαίου αλλοδαπών.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Η επιστημονική εξειδίκευση του γραφείου μας στον κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου, καθώς και η σχετική εμπειρία, εγγυώνται πλήρη νομική συμπαράσταση σε θέματα μοναστηριακής περιουσίας, κληρονομικής διαδοχής μοναχών, ανέγερσης και λειτουργίας ναών και ευκτήριων οίκων, παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας, θρησκευτικού ποινικού δικαίου, φορολογίας θρησκευμάτων κ.ά. Επίσης παρέχονται επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου, όπως επίσης νομικές συμβουλές περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της σχετικής δικονομίας.

 

 

Αρχική σελίδαΒιογραφικόΤομείς ΔραστηριότηταςΜεταφράσειςΔιαγωνισμοί - ΠροσλήψειςΕπικοινωνίαEnglish